חבילות

הכל כלול

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים קשר עם לקוחות באימיילים והודעות, הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק, משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות, מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד...

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי , הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי, עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

הרשמות אונליין

הרשמה ותשלום לחוגים ולאירועים ע"י הלקוחות שלך מכל מקום 24/7, במחשב ובסלולרי, חתימה דיגיטלית ועם סינכרון מלא למערכת.

ללא הגבלת מספר הלקוחות ומאגרי נתונים

ניהול מספר מאגרי נתונים (לדוגמה הפרדה בין עמותה למועצה לצורכי תשלומים ודוחות).

חליפה אישית

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים קשר עם לקוחות באימיילים והודעות, הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק, משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות, מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד...

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים ולמדריכים.

מערך כספים (כלול אם תרצו)

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי , הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי, עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

הרשמות אונליין (כלול אם תרצו)

הרשמה ותשלום לחוגים ולאירועים ע"י הלקוחות שלך מכל מקום 24/7, במחשב ובסלולרי, חתימה דיגיטלית ועם סינכרון מלא למערכת.

תימחור לפי כמות הלקוחות
או לתקופה חלקית בשנה

‏החל מכמות לקוחות קטנה ועד ללא הגבלה ו/או לתקופה חלקית בשנה.

הכל כלול

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים,
קשר עם לקוחות באימיילים והודעות,
הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק,
משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות,
מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד…

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה
ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה
קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים
ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי,
הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי,
עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

הרשמות אונליין

הרשמה ותשלום לחוגים ולאירועים ע"י הלקוחות
שלך מכל מקום 24/7, חתימה דיגיטלית ועם
סינכרון מלא למערכת.

ללא הגבלת מספר הלקוחות

מדרגות

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים,
קשר עם לקוחות באימיילים והודעות
הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק,
משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות,
מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד…

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה
ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה
קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים
ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי ,
הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי,
עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

תימחור לפי כמות לקוחות המנוהלת בתוכנה

‏100, 300, 500, ללא הגבלה

בוא לשדרג ולייעל את עבודתך, וליהנות ממנה!
עם תוכנת חוגים מקצועית, ידידותית, אמינה, מעודכנת וייעודית

בוא לשדרג ולייעל את עבודתך!
וליהנות ממנה עם תוכנת חוגים מקצועית,
ידידותית, אמינה, מעודכנת וייעודית