חבילות

הכל כלול

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים קשר עם לקוחות באימיילים והודעות, הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק, משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות, מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד...

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי , הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי, עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

הרשמות אונליין

הרשמה ותשלום לחוגים ולאירועים ע"י הלקוחות שלך מכל מקום 24/7, חתימה דיגיטלית ועם סינכרון מלא למערכת.

ללא הגבלת מספר הלקוחות

מדרגות

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים, קשר עם לקוחות באימיילים והודעות, הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק, משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד…

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי , הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי, עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

תימחור לפי כמות לקוחות המנוהלת בתוכנה

‏100, 300, 500, ללא הגבלה

הכל כלול

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים,
קשר עם לקוחות באימיילים והודעות,
הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק,
משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות,
מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד…

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה
ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה
קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים
ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי,
הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי,
עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

הרשמות אונליין

הרשמה ותשלום לחוגים ולאירועים ע"י הלקוחות
שלך מכל מקום 24/7, חתימה דיגיטלית ועם
סינכרון מלא למערכת.

ללא הגבלת מספר הלקוחות

מדרגות

מערך לקוחות והרשמה

כרטסת לקוחות, בתי אב, הרשמה לחוגים,
קשר עם לקוחות באימיילים והודעות
הפקת כרטיסי חבר עם תמונות, מתעניינים ושיווק,
משימות ותזכורות, הקפאות, בקרת נוכחות,
מחוללי דוחות, ניהול מסמכים, ועוד ועוד…

קלאב-טק בענן

הדרכה במשרדכם ו/או אונליין, תמיכה
ושירות אישי, הסבת נתונים מתוכנה
קודמת, אפליקציה לסמארטפון למנהלים
ולמדריכים.

מערך כספים

קבלות, חשבוניות, זיכויים, סליקת אשראי ,
הוראות קבע, מימשק להנהח"ש, תקציב/מלאי,
עשרות דוחות ניהול ותיפעול.

תימחור לפי כמות לקוחות המנוהלת בתוכנה

‏100, 300, 500, ללא הגבלה

בוא לשדרג ולייעל את עבודתך, וליהנות ממנה!
עם תוכנת חוגים מקצועית, ידידותית, אמינה, מעודכנת וייעודית

בוא לשדרג ולייעל את עבודתך!
וליהנות ממנה עם תוכנת חוגים מקצועית,
ידידותית, אמינה, מעודכנת וייעודית